Kategórie      
Výrobcovia / značky

Zásady ochrany osobných údajov

Úvod policy

Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: 2024-03-15

Aktualizované dňa: 2024-03-15

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú zásady spoločnosti Stavmat-DCA, sro týkajúce sa zhromažďovania a používania informácií, ktoré zhromažďujeme, keď navštívite stránku https://www.lacnymateriál.eu/ (ďalej len „Služba“). Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú vaše práva na súkromie a spôsob, akým ste chránení podľa zákonov o ochrane osobných údajov.

Používaním našej Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Nepristupujte ani nepoužívajte našu službu, ak nesúhlasíte so zhromažďovaním a používaním vašich informácií, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pomocou nástroja CookieScript Privacy Policy Generator .

Stavmat-DCA, sro je oprávnená tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek upraviť. Môže k tomu dôjsť bez predchádzajúceho upozornenia.

Stavmat-DCA, sro zverejní revidované Zásady ochrany osobných údajov na webovej stránke https://www.lacnymateriál.eu/

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Pri používaní našej Služby budete vyzvaní, aby ste nám poskytli osobné údaje používané na kontaktovanie alebo identifikáciu. https://www.lacnymaterial.eu/ zhromažďuje nasledujúce informácie:

 • Údaje o používaní

Údaje o používaní zahŕňajú:

 • Adresa internetového protokolu (IP) počítačov pristupujúcich na stránku
 • Žiadosti o webovú stránku
 • Odkazujúce webové stránky
 • Prehliadač používaný na prístup na stránku
 • Čas a dátum prístupu

Ako zhromažďujeme informácie

https://www.lacnymaterial.eu/ zhromažďuje a prijíma od vás informácie nasledujúcim spôsobom:

 • Keď vyplníte registračný formulár alebo inak odošlete svoje osobné údaje.

Vaše informácie budú uložené až 180 dní po tom, čo už nebudú potrebné na poskytovanie služieb. Vaše informácie môžu byť uchovávané dlhšie obdobie na účely podávania správ alebo uchovávania záznamov v súlade s platnými zákonmi. Informácie, ktoré vás osobne neidentifikujú, môžu byť uložené na dobu neurčitú.

Ako používame vaše informácie

https://www.lacnymaterial.eu/ môže použiť vaše údaje na nasledujúce účely:

 • Poskytovanie a udržiavanie našej Služby, ako aj sledovanie používania našej Služby.
 • Na iné účely. Spoločnosť Stavmat-DCA, sro použije vaše informácie na analýzu údajov na identifikáciu trendov používania alebo určenie efektívnosti našich marketingových kampaní, ak to bude primerané. Vaše informácie použijeme na vyhodnotenie a zlepšenie našej služby, produktov, služieb a marketingového úsilia.

Ako zdieľame vaše informácie

Spoločnosť Stavmat-DCA, sro bude zdieľať vaše údaje, ak je to možné, v nasledujúcich situáciách:

 • S vaším súhlasom. Stavmat-DCA, sro bude zdieľať vaše údaje na akýkoľvek účel s vaším výslovným súhlasom.

Zdieľanie treťou stranou

Akákoľvek tretia strana, s ktorou zdieľame vaše informácie, musí zverejniť účel, na ktorý zamýšľa použiť vaše informácie. Musia uchovávať vaše informácie iba počas trvania zverejneného pri vyžiadaní alebo prijatí uvedených informácií. Poskytovateľ služieb tretej strany nesmie ďalej zhromažďovať, predávať ani používať vaše osobné údaje okrem prípadov, keď je to potrebné na splnenie špecifikovaného účelu.

Vaše informácie môžu byť zdieľané s treťou stranou z dôvodov vrátane:

 • Analytické informácie. Vaše informácie môžu byť zdieľané s online analytickými nástrojmi s cieľom sledovať a analyzovať návštevnosť webových stránok.

Ak sa rozhodnete poskytnúť takéto informácie pri registrácii alebo inak, dávate spoločnosti Stavmat-DCA, sro súhlas na používanie, zdieľanie a uchovávanie týchto informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Vaše informácie môžu byť zverejnené z ďalších dôvodov, vrátane:

 • Dodržiavanie platných zákonov, nariadení alebo súdnych príkazov.
 • Reakcia na tvrdenia, že vaše používanie našej Služby porušuje práva tretích strán.
 • Presadzovanie zmlúv, ktoré s nami uzavriete, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača ukladajú webové stránky, ktoré navštívite. Webové stránky používajú súbory cookie, ktoré pomáhajú používateľom efektívne sa pohybovať a vykonávať určité funkcie. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky, je možné nastaviť bez vášho povolenia. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené.

 • Nevyhnutne potrebné cookies. Nevyhnutne potrebné súbory cookie umožňujú základné funkcie webovej stránky, ako je prihlásenie používateľa a správa účtu. Webovú stránku nie je možné správne používať bez nevyhnutne potrebných súborov cookie.

Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá. https://www.lacnymateriál.eu/ využíva celý rad bezpečnostných opatrení, aby zabránila zneužitiu, strate alebo zmene informácií, ktoré ste nám poskytli. Keďže však nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré nám poskytujete, musíte k našej službe pristupovať na vlastné riziko.

Stavmat-DCA, sro nezodpovedá za výkon webových stránok prevádzkovaných tretími stranami ani za vaše interakcie s nimi. Keď opustíte túto webovú stránku, odporúčame vám skontrolovať postupy ochrany osobných údajov iných webových stránok, s ktorými komunikujete, a určiť primeranosť týchto postupov.

Kontaktuj nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte nasledujúcimi spôsobmi:

Názov: Stavmat-DCA,sro

Adresa: Nerudova 4447/50

E-mail: stavmatdca@gmail.com

Webstránka: https://www.lacnymateriál.eu/

Telefón: 0915737682

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností, ktoré máte v súvislosti so spracovaním vašich údajov, sa môžete obrátiť na nášho splnomocnenca pre ochranu osobných údajov na adrese Adam Blažek, stavmatdca@gmail.com, 0915737682.

Copyright 2014 - 2024 © lacnýmateriál.eu